QUOOKER SVERIGE AB

Vi är en liten, fleksibel organisation på ca 10 medarbetare där det är högt i taket och möjlighet för alla att utnyttja sin fulla potential. Vi är också en verksamhet som sätter höga krav på kvalitet och kreativitet i allt vi tar oss an. Detta är orsaken till att vi fortsätter vår positiva tillväxt medan de flesta i branschen upplever det motsatta. Vi har en klar och tydlig ambition om att sälja den bästa produkten - och vara den bästa samarbetspartnern till våra kunder. Varken mer eller mindre.
 


LEDIGA TJäNSTER