MER OM QUOOKER

Peteri BV Peteri BV, fabrikanten av Quooker, ligger i Ridderkerk, där det finns över 7000 kvadratmeter produktionsutrymme. Här arbetar mera än åttio personer dagligen med utveckling, produktion och med marknadsföring av Quooker. I mellantiden finns det nu filialer i Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Norge, Storbritannien, Sverige och i Schweiz.

Innovativt
Sedan uppfinningen av den ursprungliga kokande vattenkranen, arbetar Quooker fortlöpande med innovationer. Detta har resulterat i högvakuumisolering, COMBI, COMBI+, Nordic TWINTAPS och allt i allo kranen Fusion. Företaget präglas av förnyelse, förbättring, anpassning och av optimering. 

Egen produktion i Ridderkerk i Holland
Produktionen av Quooker äger rum i en egen produktionsavdelning. Ett antal komponenter levereras till, men det största delen av de viktigaste  komponenterna produceras vi själva. Hela monteringen - med därtill hörande kvalitetskontroll - äger rum i Ridderkerk. Sociala arbetsplatsåtgärder, sätts även in under produktionsprocessen.

Service

Hos Peteri finns service i driftsgenerna. Försäljning av Quooker äger till största del rum via köksinredningsspecialister, med vilka vi har byggt upp en långvarig relation. Service utför Peteri helt själv. En kund med ett problem hjälps personligen för att komma till en adekvat lösning, ibland genom att skicka reservdelar, men även genom att utföra reparationer hos kunden på plats. 

 

Företagskultur

Företaget leds av Niels och Walter Peteri, söner till uppfinnaren Henri Peteri. Niels är ansvarig för den tekniska sidan, Walter för den kommersiella. Det av Niels grundade BV (aktiebolag) finns sedan 1987. "Möjligtvis skulle vi kunna säga att vi är unga hundar, men ändå finns det fortfarande pionjäranda i vårt företag.. Våra medarbetare har känslan att de bidrar med en unik produkt". 

 

Varumärket

Varumärket Quooker är ett patenterat varumärke sedan 1989. Genom den beskrivna (Quick-Cooker/snabbkokaren) och dess internationella karaktär har valet av detta namn blivit en stor framgång. Quooker är den första kokande vattenkranen i världen. Företaget har patent i hela världen (delar av) för Quooker. Varumärket Quooker är känt som kvalitativt och tekniskt högvärdigt - kvalifikationer som noggrant vårdas och bevakas av Peteri BV.