Varför har energimärkningen införts?

EU är i hög grad beroende av import av fossila bränslen för sin energiförsörjning. År 2015 importerades 53 % av den energi som EU förbrukar från andra delar av världen. EU skulle föredra att vara självförsörjande. Förutom det här ekonomiska skälet finns det också miljömässiga och sociala skäl för att ta itu med energipolitiken på EU-nivå.

EU-länderna arbetar därför tillsammans för att ta fram en framtidsinriktad klimatstrategi med trygg, hållbar, konkurrenskraftig och billig energiförsörjning som mål. Strategins fem viktigaste punkter:

  1. Energitrygghet, -solidaritet och -tillförlitlighet.
  2. En fullt integrerad europeisk energimarknad.
  3. Dämpa efterfrågan genom energieffektivisering.
  4. Skapa en koldioxidfri ekonomi.
  5. Skapa utrymme för forskning, förnyelse och konkurrens.

För att uppfylla punkt 3 biföll Europeiska rådet den 27 oktober 2005 införandet av en tvingande och omfattande europeisk energistrategi. Kommissionen hoppas att på detta sätt att hålla energipriserna nere, så att behovet av att bygga nya kärnkraftverk samt även risken för strömavbrott minskar, de förnybara energikällornas tillförlitlighet förbättras och deras integration på marknaden stimuleras.

QUOOKER-SUPPORT

SKICKA OSS ETT E-POSTMEDDELANDE
Kontaktformulär för service
RING OSS På
+45 70252040
ÖPPETTIDER
Måndag till torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00